Artikkel fra Norsk Tropefugl Hobby blad 3 år 2019

Tekst og foto: Grethe Thørring

Bergen og Omegn Tropefuglklubb, eller Bergen og Omegn Stuefuglklubb som den da het, ble stiftet 30. oktober 1979 av en gruppe på 14 tropefuglentusiaster. Det første styret bestod av formann Gunnar Langlo, kasserer Rolf Henning Heggland, sekretær Margot Kvistad Aanes, styremedlemmer Jarl Johnson og Egil Skjelnes, og varamedlemmer Rolf Hansen og Carl Kristian Gulset. Det har vært en del formenn i klubben opp gjennom årene, men to som satt lenge må fremheves: Gunnar Langlo og Carl Kristian Gulset.

Klubbens formålsparagraf lyder:

«Klubbens formål er å arbeide for utbredelse av kjennskapet til tropiske fugler, øke forståelsen for – og kunnskapen om deres pleie og oppdrett, for derved å fremme et bedre fuglehold som hobbyvirksomhet blant medlemmene.»

«Klubben skal videre gjennom opplysning, informasjon, utstillinger og på annen måte søke å øke interessen for og kjennskapet til stuefuglhold generelt».

I løpet av en femårs periode økte antall medlemmer til rundt 100. Det ble holdt jevnlige medlemsmøter med forskjellig innslag som kåseri, lysbilder, film og diskusjon om diverse emner. Klubben arrangerte også årlige lokale utstillinger. På utstillingen i 1984 var det til eksempel ca. 150 fugler fordelt på 45 forskjellig arter. Dommere med betydelig erfaring, ble hentet fra andre steder i landet. Gunnar Langlo og flere andre hadde satt opp vandrepokaler.

Klubben hadde eget medlemsblad «Stjærten», som kom ut med fem nummer i året. Her var det artikler om forskjellige fuglearter, oppdrettshistorier, kjøp og salg og diverse annet.

I årsberetningen fra 1984 står det blant annet, sitat: «Ellers samarbeider vi med andre stuefuglklubber med å etablere et samarbeidsorgan for samtlige tropefuglklubber i landet: NORSK TROPEFUGLFORBUND.

På et tidspunkt (år 2000) ble det svært liten aktivitet i klubben. En del av oppdretterne som hadde vært aktive, sluttet med fuglehold av varierende årsaker, svært få kom på møtene og det endte med at klubben ble erklært «sovende».

Så, i 2008 kom noen entusiaster sammen, kalte inn tidligere medlemmer og hadde et oppstartsmøte. De som møtte ble tatt med på råd om hvordan vi ville at klubben skulle fungere; møtedag, møtelokale, møteinnhold, turer med mer. Det ble likevel aldri noen fart i klubben. Jeg har tenkt litt på årsakene til dette, og tror at det at det nesten ikke er noen oppdrettere igjen i klubben kan være hovedårsaken. De få som oppdretter fugler, har mest større papegøyer og i tillegg litt undulatoppdrett. De fleste medlemmene i klubben har en eller flere tamme papegøyer. En annen årsak er at den informasjonen som en tropefuglklubb kunne bidra med, nå lett er å finne på internett.

Bergen og Omegn Tropefuglklubb har nå 30 medlemmer. Av disse er 3 familiemedlemmer. Vi fikk 3 nye medlemmer i forbindelse med jubileumsfesten.

Jubileumsfesten ble holdt den 15. juni hos Leon Fjæreide. Leon har mange store og flotte papegøyer, og en del av disse fikk vi se på. Andre hadde egg eller unger, og måtte få ro. Leon holder på å bygge om/bygge nytt voliereanlegg. Det er veldig gjennomtenkt både det nye huset han har satt opp og volierene. Han har gjort en imponerende jobb. Fuglene får god plass og renholdet skal være forholdsvis enkelt. Vi gleder oss til å se det ferdig.

På festen var vi 16 stykker. Været var flott så vi koste oss i solen. Regnet kom da vi holdt på å pakke sammen. Vi hadde båre grillmat og skalldyr, i tillegg til kaker og kaffe. Litt for enhver smak.